Newsy

Newsy

Kolejna kara od PUODO

17-05-2019
Prezes UODO nałożył drugą karę za naruszenie RODO w wysokości 55.750,50 zł. Tym razem ukaranym jest związek sportowy, który ujawnił na swojej stronie internetowej numery PESEL, imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Organ tłumaczy, iż "upubliczniając je, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań". Czytaj więcej

Zgodna z RODO ewidencja wejść i wyjść

10-05-2019

Powszechną praktyką jest weryfikowanie przez podmioty zarządzające budynkiem tożsamości osób wchodzących na jego teren oraz utrwalanie ich danych osobowych. Podmioty te zobowiązane są do przetwarzania zebranych danych zgodnie z RODO. Jednym z głównych obowiązków, jakie rozporządzenie nakłada na administratorów danych osobowych jest obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. Należy pamiętać, iż powinien być on spełniony już na etapie gromadzenia danych.

Czytaj więcej

Pierwsza kara za RODO – prawie milion złotych

29-03-2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Edyta Bielak-Jomaa poinformowała o wydanej 15 marca br. decyzji wymierzającej pierwszą karę za niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Wysokość nałożonej kary to 943.000 zł. Czytaj więcej

Dokumentacja powypadkowa a zgoda na przetwarzanie danych

15-03-2019
Obowiązujące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek skompletowania szeregu dokumentów w związku z postępowaniem w zakresie wypadków przy pracy. Przy ich przygotowaniu należy mieć na uwadze, że jeżeli istniejewyraźna podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie, wtedy można przyjąć, iż zgoda osób, których dane osobowe będą przetwarzane nie jest wymagana. W pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna. Czytaj więcej

Platforma „Twój e-PIT” a RODO

22-02-2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dr Edyta Bielak-Jomaa, zwróciła się do Ministra Finansów o złożenie wyjaśnień dotyczących czy pracodawca za pomocą platformy „Twój e-PIT” może uzyskać dane na temat swoich pracowników. Czytaj więcej

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, już obowiązuje

15-02-2019
Z dniem 6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Celem nowej ustawy jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Czytaj więcej

50 mln euro kary dla Google

25-01-2019
W dniu 21 stycznia br. francuski urząd ochrony danych – CNIL – nałożył karę w wysokości 50 mln euro na firmę Google. Jest to najwyższa jak dotąd kara finansowa nałożona pod rządami RODO. Czytaj więcej

Wyciek danych z Morele.net.

11-01-2019
Prezes UODO poinformował, że prowadzone są wobec Spółki Morele.net sp. z o.o. czynności, które mają na celu wyjaśnić, czy działalność Spółki prowadzona była zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych. Jest to związane z wyciekiem danych ze sklepu internetowego tej Spółki, który miał miejsce w nocy z 17 na 18 grudnia 2018 r. Czytaj więcej

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych

04-01-2019
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS, które pozwalają skrócić obligatoryjny czas ich przechowywania z 50 do 10 lat. Czytaj więcej