Newsy

Newsy

RODO na urlopie

09-08-2019
Podczas wakacyjnego urlopu, obsługa hotelu, czy też wypożyczalnie samochodów, mogą poprosić klienta o udostępnienie dowodu osobistego lub paszportu. Należy pamiętać, że tych dokumentów przedsiębiorstwo nie może kserować, ani też przyjmować w depozyt na czas wykonywania danej usługi. Czytaj więcej

Umieszczenie „Lubię to!” na stronie internetowej a współodpowiedzialność za przekazanie danych osobowych

02-08-2019
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie C-40/17 orzekł, iż operatora witryny internetowej, który umieszcza na swojej stronie internetowej wtyczkę społecznościową, która umożliwia przeglądarce osoby odwiedzającej na pobieranie treści od dostawcy wtyczki i przekazywanie w tym celu temu dostawcy jej danych, można uznać za administratora tych danych. Jego odpowiedzialność jest jednak ograniczona do zakresu przetwarzania danych osobowych, których cele i sposoby rzeczywiście on określa, tj. do gromadzenia rozpatrywanych danych i ich ujawniania poprzez transmisję. Czytaj więcej

Ustalenie sprawcy wykroczenia a ochrona danych osobowych

19-07-2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał decyzję, w której stwierdził, iż straż miejska posiada uprawnienia do pozyskania danych osobowych użytkownika pojazdu w postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Czytaj więcej

Podsumowanie funkcjonowania RODO w praktyce

07-06-2019
Z okazji pierwszej rocznicy wejścia w życie RODO (25 maja 2019 r.), Europejska Rada Ochrony Danych w dniu 22 maja br. przedstawiła podsumowanie funkcjonowania tego rozporządzenia, które zostało opracowane na podstawie informacji udzielonych przez organy nadzorcze państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czytaj więcej

Kolejna kara od PUODO

17-05-2019
Prezes UODO nałożył drugą karę za naruszenie RODO w wysokości 55.750,50 zł. Tym razem ukaranym jest związek sportowy, który ujawnił na swojej stronie internetowej numery PESEL, imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Organ tłumaczy, iż "upubliczniając je, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań". Czytaj więcej

Zgodna z RODO ewidencja wejść i wyjść

10-05-2019

Powszechną praktyką jest weryfikowanie przez podmioty zarządzające budynkiem tożsamości osób wchodzących na jego teren oraz utrwalanie ich danych osobowych. Podmioty te zobowiązane są do przetwarzania zebranych danych zgodnie z RODO. Jednym z głównych obowiązków, jakie rozporządzenie nakłada na administratorów danych osobowych jest obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO. Należy pamiętać, iż powinien być on spełniony już na etapie gromadzenia danych.

Czytaj więcej

Pierwsza kara za RODO – prawie milion złotych

29-03-2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Edyta Bielak-Jomaa poinformowała o wydanej 15 marca br. decyzji wymierzającej pierwszą karę za niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Wysokość nałożonej kary to 943.000 zł. Czytaj więcej

Dokumentacja powypadkowa a zgoda na przetwarzanie danych

15-03-2019
Obowiązujące regulacje nakładają na pracodawcę obowiązek skompletowania szeregu dokumentów w związku z postępowaniem w zakresie wypadków przy pracy. Przy ich przygotowaniu należy mieć na uwadze, że jeżeli istniejewyraźna podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowym zakresie, wtedy można przyjąć, iż zgoda osób, których dane osobowe będą przetwarzane nie jest wymagana. W pozostałym zakresie zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędna. Czytaj więcej

Platforma „Twój e-PIT” a RODO

22-02-2019
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dr Edyta Bielak-Jomaa, zwróciła się do Ministra Finansów o złożenie wyjaśnień dotyczących czy pracodawca za pomocą platformy „Twój e-PIT” może uzyskać dane na temat swoich pracowników. Czytaj więcej