Oferta

Oferta

Kancelaria D&P oferuje w ramach wdrożenia RODO:

 • przeprowadzenie audytu polegającego na:
  • dokonaniu analizy przetwarzanych danych osobowych, dokumentów oraz stanu zabezpieczeń przez zespół składający się z prawnika (prawników) i informatyka
  • przygotowaniu oceny stanu ochrony danych osobowych pod względem prawnym i informatycznym
  • opracowaniu zaleceń w zakresie stosowania nowej dokumentacji, dostosowania już istniejącej, wprowadzenia nowych zabezpieczeń
 • przygotowanie bazowej części dokumentacji wymaganej przez RODO i nadzorowanie przygotowania pozostałej dokumentacji poprzedzone spotkaniem z kierownictwem

Nasz plan działania:

Audyt
Raport i ocena zgodności
Wdrożenie proponowanych rozwiązań
Audyt powdrożeniowy
Satysfakcja klienta
 

 

Ponadto oferujemy:

 • audyty prawne z zakresu ochrony danych osobowych, w tym audyt prawny platform internetowych
 • bieżące doradztwo z zakresu RODO
 • prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych
 • merytoryczne przygotowanie administratorów danych do stosowania RODO
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
 • doradztwo w zakresie ochrony i zasad legalnego pozyskiwania informacji gospodarczych
 • reprezentowanie Klientów w kontrolach prowadzonych przez PUODO
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed PUODO oraz przed sądami administracyjnymi oraz powszechnymi
 • doradztwo w zakresie przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

W razie zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu skontaktowania się z Państwem.
 

Wypełniając formularz kontaktowy, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Państwem na wyraźną prośbę. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie (sekretariat@dawidpartnerzy.com). Dane, uzyskane za pomocą formularza kontaktowego, są przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem, a podstawą prawną jest Państwa zgoda. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas skontaktowania się z Państwem i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji - http://dawidpartnerzy.com/polityka-prywatnosci-i-cookies