Newsy

Newsy

Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, już obowiązuje

15-02-2019
Z dniem 6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Celem nowej ustawy jest wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680. Czytaj więcej

50 mln euro kary dla Google

25-01-2019
W dniu 21 stycznia br. francuski urząd ochrony danych – CNIL – nałożył karę w wysokości 50 mln euro na firmę Google. Jest to najwyższa jak dotąd kara finansowa nałożona pod rządami RODO. Czytaj więcej

Wyciek danych z Morele.net.

11-01-2019
Prezes UODO poinformował, że prowadzone są wobec Spółki Morele.net sp. z o.o. czynności, które mają na celu wyjaśnić, czy działalność Spółki prowadzona była zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych. Jest to związane z wyciekiem danych ze sklepu internetowego tej Spółki, który miał miejsce w nocy z 17 na 18 grudnia 2018 r. Czytaj więcej

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych

04-01-2019
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy wprowadzające nowe zasady prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS, które pozwalają skrócić obligatoryjny czas ich przechowywania z 50 do 10 lat. Czytaj więcej

SPAM - czy należy mi się odszkodowanie wg RODO?

19-12-2018
Przedsiębiorcy często stosują praktykę wysyłania wiadomości tzw. SPAM, która irytuje odbiorców. Propozycja rozwiązania tego problemu kryje się m. in. w unijnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Otóż, RODO wprowadziło możliwość żądania odszkodowania za spowodowaną szkodę przez naruszenie ochrony danych osobowych.
Pierwsza sprawa, która miała swój finał w sądzie, dotyczyła niemieckiego obywatela. Otrzymał on w pierwszym dniu obowiązywania RODO prośbę w formie elektronicznej o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby newslettera. Adresat wiadomości stwierdził naruszenie ochrony jego danych osobowych i domagał się 500 euro odszkodowania. Czytaj więcej

RODO dotyczy także urządzeń mobilnych

14-12-2018
Do sieci firmowej jest podłączonych coraz więcej urządzeń, w tym urządzeń mobilnych. Powoduje to potencjalne ryzyko i niejako zmusza firmy do stosowania nowych zabezpieczeń, nie tylko przez wzgląd na RODO. Niestety same techniczne zabezpieczenia nie gwarantują 100% skuteczności. W systemie zabezpieczeń najsłabszym ogniwem jest czynnik ludzki. Czytaj więcej

Zmieniające się przepisy przez RODO

07-12-2018
W związku z obowiązującym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych wiele ustaw należy znowelizować. Obecnie trwają prace w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679. Ministerstwo Cyfryzacji podkreśla, jako koordynator tych prac, że Polska jest jednym z pierwszych krajów w Unii Europejskiej, który przygotowuje takie przepisy. Czytaj więcej

Sektor Fin-Tech a RODO

30-11-2018
Ministerstwo Cyfryzacji wydało w ostatnim czasie poradnik dla sektora Fin-Tech, w którym pokazano przedsiębiorcom, jak powinni dostosować się do unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Czytaj więcej

Pół roku z RODO

23-11-2018
Od początku obowiązywania RODO mija właśnie pół roku. Przez ten czas można było zauważyć zmianę podejścia do zarządzania danymi osobowymi oraz wzmożoną chęć różnych podmiotów do uporządkowania działań w tym zakresie. Pojawiały się też błędne interpretacje nowego prawa wywołane strachem przed wysokimi karami, które skupiły głównie uwagę opinii publicznej. Na stronie UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w związku z minionymi 6 miesiącami pojawiły się najważniejsze wskazówki dla administratorów danych osobowych, które są wynikiem analizy skarg i pytań wpływających do UODO. Czytaj więcej