Newsy

Newsy

Zgodność strony internetowej z RODO

16-11-2018
Niektóre podmioty zobowiązane są do wyznaczenia inspektora, o czym pisaliśmy wcześniej, natomiast inne podejmują takie działanie fakultatywnie. W przypadku wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych należy zwrócić szczególną uwagę na zamieszczenie jego danych na stronie internetowej. Czytaj więcej

Przedsiębiorco uważaj na oszustwa RODO!

09-11-2018
W ostatnim czasie przedsiębiorcy dostają masowo fałszywe wezwania do zapłaty. Do ministerstwa cyfryzacji zwracają się ci, którzy już zapłacili z obawy przed jeszcze większymi karami. Prezes UODO ostrzega, że jest to próba oszustwa i wskazuje, żeby zawiadamiać o takich działaniach organy ścigania Czytaj więcej

PESEL zbędny w decyzjach administracyjnych?

02-11-2018
W ostatnim czasie można zauważyć zainteresowanie Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO) uregulowaniem kwestii numeru PESEL. Niedawno Prezes zapowiedziała wzmożoną kontrolę w zakresie dostępu do rejestru PESEL dla przedsiębiorców. Tym razem PUODO opublikowała na swojej stronie informację o tym, że zamieszczanie numeru PESEL, celem oznaczenia strony w sprawie administracyjnej, jest niezgodne z prawem. Czytaj więcej

Inspektor ochrony danych osobowych – konieczny?

26-10-2018
Od początku obowiązywania RODO minęło już prawie pół roku a nadal wielu przedsiębiorców nie wie, czy muszą powołać inspektora ochrony danych osobowych („IOD”).
W ustawie o ochronie danych osobowych z 1997 r. podmioty były uprawnione do powołania tzw. ABI – administratora bezpieczeństwa informacji. Teraz, zgodnie z RODO to inspektor ochrony danych osobowych jest podmiotem, mającym za zadanie m.in. stworzyć i wdrożyć polityki i odpowiednie procedury, wspierać administratora w bieżącym wdrożeniu przepisów czy reagować na naruszenia ochrony danych. Czytaj więcej

Rejestr PESEL już nie dla firm?

19-10-2018
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwrócił uwagę na łatwy dostęp firm prywatnych i instytucji do numerów PESEL. UODO podkreślił, że uzyskiwanie dostępu nie jest poprzedzone należytą kontrolą. W ostatnim czasie Urząd zintensyfikował swoje działania w zakresie dostępu do rejestru PESEL. Ostatnia interwencja Prezesa Urzędu skutkowała cofnięciem decyzji ministra cyfryzacji, który uznał taki dostęp za możliwy dla firmy zajmującej się egzekwowaniem długów. Czytaj więcej

Poczta elektroniczna pod obserwacją a RODO!

12-10-2018
Pracodawca ma prawo do kontroli służbowej poczty elektronicznej pracowników na podstawie przepisów prawa krajowego, tj. art. 223 Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej pracownika. Czytaj więcej

Wyciek danych z Facebooka

05-10-2018
W związku z zaistniałym w zeszłym tygodniu olbrzymim wyciekiem danych osobowych Facebook zgłosił zdarzenie do Irlandzkiej Komisji ds. Ochrony Danych Osobowych.
Zgodnie z RODO Facebookowi grozi gigantyczna kara za niedostosowanie się do zasad unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Maksymalną karą pieniężną, jaka może zostać nałożona, jest kara 20 mln euro lub równowartość 4 procent rocznych globalnych przychodów spółki. Czytaj więcej

Nie, bo RODO!

28-09-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęto zauważać problem nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych. Do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) wpłynęło wiele skarg, ale czy większość z nich była konieczna?
Niedawno w skardze do PUODO skarżący powołał się na, nielegalne według niego, skserowanie dowodu osobistego przez bank. Uważał on, że bank nie ma żadnej podstawy do takiego działania, a tym bardziej przechowywania tego dokumentu. Przecież w mediach usłyszał, że nikt nie może od niego żądać ksero dowodu. Czytaj więcej

Przewodnik po RODO w służbie zdrowia

21-09-2018
Po kilku miesiącach wytężonej pracy Grupa Robocza ds. Ochrony Danych Osobowych zaprezentowała opracowanie odpowiadające na wątpliwości personelu medycznego i pacjentów. Grupa Robocza powstała w odpowiedzi na liczne błędne interpretacje przepisów RODO. Zrzesza ona ponad 60 członków, a przewodniczy jej dr Maciej Kawecki. Czytaj więcej