Newsy

Newsy

Naruszenie RODO przez TK?

14-09-2018
Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) – Adam Bodnar – wystąpił do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ustosunkowanie się do opublikowanego wyroku przez Trybunał Konstytucyjny (TK) wraz z danymi o chorobie skarżącego.
  Czytaj więcej

Szkolny egzamin z RODO?

07-09-2018
Wraz z początkiem września uczniowie zakończyli wakacje i rozpoczęli wytężoną naukę, a w szkołach zaczęto stosować w praktyce RODO. Przez ostatni tydzień w mediach pojawiały się artykuły o wprowadzeniu numerków do dziennika zamiast imion i nazwisk, niewyczytywaniu danych uczniów na apelach szkolnych czy zakaz podpisywania zeszytów szkolnych. Wątpliwości budziły również kwestie sprawdzania klasówek przez nauczyciela, a więc przetwarzania danych osobowych poza budynkiem szkoły. Czy rzeczywiście w szkołach prawidłowo wprowadzono przepisy RODO? Czytaj więcej

Zgoda na nagrywanie imprez okolicznościowych - RODO?

31-08-2018

Firmy zajmujące się fotografowaniem bądź nagrywaniem imprez mają ciężki orzech do zgryzienia. Z jednej strony słyszą, że trzeba zbierać zgody od chociażby gości weselnych, a z drugiej zdają sobie sprawę, że to niemożliwe. Czy rzeczywiście RODO nakłada na nich nowe obowiązki?

Fotograf czy kamerzysta nie muszą zbierać specjalnych zgód od osób, których wizerunki są utrwalane, jeżeli nie planują pokazywać zdjęć i filmów publicznie. Gdyby chcieli wykorzystać je do celów komercyjnych, to taka zgoda powinna zostać odebrana.

Czytaj więcej

RODO w placówkach medycznych

24-08-2018
Wraz z początkiem obowiązywania RODO zaczęły pojawiać się wątpliwości co do legalności niektórych działań z życia codziennego, w tym w placówkach medycznych. Wiele z nich, związanych chociażby z funkcjonowaniem np. szpitali, może mieć wpływ na życie lub zdrowie pacjentów. Czytaj więcej

Legalne kamerki samochodowe a RODO?

17-08-2018
Coraz częściej kierowcy montują w samochodach kamerki. Czy korzystanie z takich urządzeń podlega pod RODO? Czy rejestrując wizerunek naruszane są przepisy ochrony danych osobowych?
Tą kwestią zajął się Parlament Europejski, który w imieniu Komisji Europejskiej stwierdził, że wizerunek osoby zarejestrowanej za pomocą kamerki samochodowej stanowi dane osobowe podlegające ochronie wg RODO. Zgodnie z definicją danych osobowych wizerunek jest informacją o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Czy w takim razie nagrywając jesteśmy narażeni na kary pieniężne? Czytaj więcej

Skuteczność RODO – fikcja czy realna możliwość?

10-08-2018
Unijne rozporządzenie wprost wskazuje na liczne uprawnienia osób, których dane są przetwarzane. Jednym z nich jest prawo dostępu. Dzięki RODO każdy z nas może zwrócić się do administratora o udostępnienie naszych danych oraz uzyskać ich kopię.
Jeden z graczy w popularną sportową grę – „FIFA 17” i „FIFA 18” chciał skorzystać ze swojego uprawnienia i zażądał od EA Sports – wydawcy gier – udostępnienia przetwarzanych danych osobowych na jego temat. Oprócz standardowych danych i rozmów audio z pomocą techniczną uzyskał również podsumowanie swoich wydatków, które uświadomiły mu, jaką kwotę przeznaczył w trakcie 2-letniego korzystania z gier (ponad 10 tysięcy dolarów). Czytaj więcej

Dane osobowe w dokumentacji medycznej

03-08-2018
Zgodnie z RODO pacjenci mają możliwość otrzymania kopii danych osobowych, które są przetwarzane przez placówki medyczne. Jest to uprawnienie mające charakter gwarancyjny i kontrolny, dzięki któremu można sprawdzić zgodność przetwarzanych danych osobowych z prawem. Jaka zatem jest różnica między przywilejem uregulowanym w unijnym rozporządzeniu a prawem dostępu do dokumentacji medycznej? Czytaj więcej

Karty stałego klienta a RODO

27-07-2018
Konsumenci, często skuszeni możliwością zbierania punktów i uzyskiwania zniżek, przystępują do programów lojalnościowych, otrzymując tym samym karty stałego klienta. Co do zasady, aby móc dostać kartę, należy podać takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu czy płeć. Czy taki zakres zbieranych danych jest zgodny z RODO? Czytaj więcej

Pierwsze kary za nieprzestrzeganie ODO

20-07-2018
RODO obowiązuje już od prawie 2 miesięcy. Dla jednych był to czas wytężonej pracy celem wdrożenia unijnych przepisów, a dla innych niezrozumiała gonitwa za dostosowaniem się do nowych regulacji. Którzy z nich mieli rację? Czytaj więcej