Informacje o RODO

Informacje o RODO

Podstawowe informacje:
 • rozporządzenie unijne
 • początek obowiązywania od 25 maja 2018 roku
 • zastąpiło ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku
 • powoduje konieczność wdrożenia przez polskie podmioty szeregu zmian o charakterze prawnym i informatycznym
Kogo dotyczy?
 • państw członkowskich
 • podmiotów z sektora publicznego i prywatnego
 • podmiotów prowadzących działalność w UE i poza UE (jeśli będą przetwarzane dane osobowe osób przebywających w UE)
Co się zmienia?
 • PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) zamiast GIODO (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
 • sankcje pieniężne
 • obowiązek zgłaszania wycieków danych osobowych w ciągu 72 h od jego stwierdzenia
 • IOD (inspektor ochrony danych osobowych) zamiast ABI (administratora bezpieczeństwa informacji)
 • zniesienie wymogu rejestrowania zbiorów danych osobowych
 • obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzanych danych osobowych
 • szersze uprawnienia kontrolera
 • certyfikaty
Kiedy odbywa się legalne przetwarzanie danych osobowych?
 • na podstawie:
  • normy prawnej (np. ustawy)
  • zgody (zmiany w RODO w zakresie zgody!)
 • niezbędne do:
  • wykonania umowy
  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
  • wypełnienia obowiązku prawnie ciążącego na administratorze
  • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą
  • celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora

Nasze prezentacje o RODO: