Szkolenia

Szkolenia

Jednodniowe lub kilkudniowe intensywne szkolenia prowadzone są przez prawników z Departamentu Prawa Ochrony Danych Osobowych w D&P. Dotyczą nie tylko kwestii teoretycznych, ale również poruszają przedmiotową tematykę od strony praktycznej.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia skierowane są dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką prawa ochrony danych osobowych, osób odpowiedzialnych za obszar ochrony danych osobowych w firmach, jak i kadry kierowniczej.

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu dostarczenie odpowiedniej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych z uwzględnieniem nadchodzących zmian wprowadzonych przez tzw. RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) i ustawy ochronie danych osobowych wraz z przepisami ją wprowadzającymi.

Tematyka szkolenia:

 • ogólna charakterystyka RODO (m.in. zakres terytorialny, przedmiotowy i podmiotowy)
 • kategorie danych osobowych
 • zasady legalności przetwarzania danych osobowych
 • wymagana dokumentacja, nowe zasady uzyskiwania zgód i rozszerzony obowiązek informacyjny
 • profilowanie
 • nowe uprawnienia osób fizycznych
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dawniej ABI – Administrator Bezpieczeństwa Informacji)
 • podmiot przetwarzający i umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • współadministratorzy
 • udostępnienie danych osobowych i rejestr upoważnień
 • postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
 • sankcje przewidziane w RODO

Korzyści ze szkolenia:
Szkolenie umożliwi poznanie praktycznych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych według RODO dotyczących procesów zachodzących w każdej firmie (m.in. rekrutacja, akta osobowe pracowników, monitoring, zabezpieczenia organizacyjne). Po szkoleniu otrzymają Państwo prezentację w formie papierowej oraz elektronicznej, a także szablony wymaganej dokumentacji.

W razie zainteresowania przeprowadzeniem szkolenia prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu skontaktowania się z Państwem.
 

Wypełniając formularz kontaktowy, jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do skontaktowania się z Państwem na wyraźną prośbę. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Dawid & Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni z siedzibą w Częstochowie (sekretariat@dawidpartnerzy.com). Dane, uzyskane za pomocą formularza kontaktowego, są przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem, a podstawą prawną jest Państwa zgoda. Okres przetwarzania danych osobowych obejmuje czas skontaktowania się z Państwem i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mają Państwo prawo do: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji - http://dawidpartnerzy.com/polityka-prywatnosci-i-cookies