RODO na urlopie

RODO na urlopie

Podczas wakacyjnego urlopu, obsługa hotelu, czy też wypożyczalnie samochodów, mogą poprosić klienta o udostępnienie dowodu osobistego lub paszportu. Należy pamiętać, że tych dokumentów przedsiębiorstwo nie może kserować, ani też przyjmować w depozyt na czas wykonywania danej usługi.

Przepisy wynikające z w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane RODO), obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej jednakowo – nakazując przedsiębiorcom gromadzić dane w jak najwęższym zakresie, potrzebnym jedynie do wykonania danej usługi. Dzięki temu dane klientów są zabezpieczone przed wykorzystaniem ich przez nieuprawnione osoby.

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, iż nie należy godzić się na skopiowanie dokumentu tożsamości, nawet w sytuacji, gdy właściciel przedsiębiorstwa przedstawia to jako wymóg przy naprawie wyrządzonych szkód podczas np. użytkowania wypożyczonego pojazdu. Sytuacja zmieniła się również w przypadku wynajmu apartamentu w hotelu. Obecnie pomiędzy stronami zawierana jest umowa, w której treści wskazuje się tylko podstawowe dane klienta – nie pozostawia on w depozycie np. paszportu, zaś po zakończeniu korzystania z usługi hotelowej ma on prawo do otrzymania lub zniszczenia dokumentu, w którym znajdują się jego dane osobowe. UODO, zwraca również uwagę, że podczas korzystania z wakacyjnych aktywności często dochodzi do niewłaściwego udostępniania danych osobowych – chociażby w sytuacji zapisów na wakacyjne wydarzenia kulturalne, czy też, gdy młode osoby podejmują pracę wakacyjną. Niejednokrotnie zdarza się, że publikowane ogłoszenia, mają na celu jedynie wyłudzenie danych osobowych poprzez przesłanie formularzy do pozyskania szczegółowych informacji. Obecnie pracodawca jest uprawniony do pozyskiwania wyłącznie takich informacji jak imię i nazwisko kandydata, data jego urodzenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, kwalifikacje zawodowe, dane kontaktowe czy wykształcenie.

WK KM

data publikacji: 09-08-2019