RODO a ustawa o ochronie danych osobowych

RODO a ustawa o ochronie danych osobowych

Obowiązywanie ustawy o ochronie danych osobowych
 

  • nowa ustawa o ochronie danych osobowych z 25 maja 2018 roku

w przygotowaniu ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku zapewnieniem stosowania RODO (aktualnie przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów)

  • stara ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku

częściowe obowiązywanie w zakresie tzw. dyrektywy policyjnej, czyli przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie.
Prace w Sejmie:
chronologia prac w Sejmie nad nową ustawą o ochronie danych osobowych 

prace-w-sejmie