Newsy

Rejestr PESEL już nie dla firm?

Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) zwrócił uwagę na łatwy dostęp firm prywatnych i instytucji do numerów PESEL. UODO podkreślił, że uzyskiwanie dostępu nie jest poprzedzone należytą kontrolą. W ostatnim czasie Urząd zintensyfikował swoje działania w zakresie dostępu do rejestru PESEL. Ostatnia interwencja Prezesa Urzędu skutkowała cofnięciem decyzji ministra cyfryzacji, który uznał taki dostęp za możliwy dla firmy zajmującej się egzekwowaniem długów.
Prezes Urzędu, zaniepokojona ostatnimi wydarzeniami, zwróciła się do ministra cyfryzacji o dokonanie analizy również innych decyzji, dających dostęp do bazy PESEL. Wystąpiła także o dostarczenie informacji dotyczących środków technicznych i organizacyjnych, które mają za zadanie zweryfikować wszelkie podmioty ubiegające się o dostęp do rejestru. Dodatkowo, minister ma podać dane, czy dostęp takich podmiotów jest stosownie kontrolowany.
Nie każdy zdaje sobie sprawę, że przyznawanie dostępu do bazy PESEL może mieć bardzo negatywne skutki. Kontrola przeprowadzona przed wydaniem decyzji powinna być rozważna i należyta. Co więcej, rejestr nie został sporządzony dla celów, dla których może być wykorzystany przez nieuczciwe podmioty.
Kilka lat temu miał miejsce wyciek danych osobowych z kancelarii komorniczych. Na skutek tego wydarzenia Ministerstwo Cyfryzacji miało za zadanie uszczelnienie dostępu do bazy PESEL Polaków.
Zwiększona uwaga PUODO na problematykę dostępu do bazy PESEL jest wynikiem troski o bezpieczeństwo obywateli. Jest to o tyle zrozumiałe, że numer PESEL jest szczególnym numerem identyfikującym każdego z nas.
Wartym podkreślenia jest również fakt, że niezbędnym jest dokonanie zmian przepisów w zakresie dostępności publicznych rejestrów a RODO.

DJ

data publikacji: 19-10-2018