Przekazywanie danych osobowych pomiędzy UE a USA

Przekazywanie danych osobowych pomiędzy UE a USA

W dniu 16 lipca 2020 r. TSUE wydał wyrok, w którym unieważnił jedną z najważniejszych decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej podstaw przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych.

Podstawą powyższego rozstrzygnięcia była skarga pewnego obywatela Austrii na przekazywanie jego danych osobowych przez Facebook Ireland na serwery znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, gdzie były one dalej przetwarzane. Skarżący wskazywał, że władze tego państwa mają relatywnie łatwy dostęp do danych osobowych. TSUE zgodził się ze skarżącym i uznał, że amerykańskie prawo dotyczące powyższej kwestii nie jest należycie uregulowane. Przede wszystkim Trybunał wskazał, że warunki uprawniające amerykańskie władze do dostępu do danych osobowych nie sprowadzają się do ściśle koniecznych przypadków. Dodatkowo, Stany Zjednoczone nie przyznają zainteresowanym osobom możliwych do wyegzekwowania wobec władz praw.

To nie jest pierwsza unieważniona decyzja regulująca kwestię przekazywania danych osobowych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. W 2015 r. TSUE również stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony przewidzianej przez zasady ochrony prywatności w ramach „bezpiecznej przystani” oraz przez odnoszące się do nich najczęściej zadawane pytania, wydane przez Departament Handlu USA.

 

AJ

data publikacji: 17-07-2020