Podsumowanie funkcjonowania RODO w praktyce

Podsumowanie funkcjonowania RODO w praktyce

Z okazji pierwszej rocznicy wejścia w życie RODO (25 maja 2019 r.), Europejska Rada Ochrony Danych w dniu 22 maja br. przedstawiła podsumowanie funkcjonowania tego rozporządzenia, które zostało opracowane na podstawie informacji udzielonych przez organy nadzorcze państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Z podsumowania wynika, że od dnia stosowania RODO do kwietnia 2019 r. w systemie wymiany informacji na rynku wewnętrznym, który stosuje się do międzynarodowej współpracy administracyjnej, wpłynęło 446 spraw o charakterze międzynarodowym, w tym 205 w zakresie tzw. mechanizmu kompleksowej współpracy, który stosuje się w ważniejszych sprawach transgranicznych. Jednak do tej pory tylko 19 spraw zostało ostatecznie zakończonych.
Ponadto, wejście w życie RODO zwiększyło zainteresowanie ochroną danych osobowych, wskutek czego do krajowych organów nadzorczych zaczęło wpływać więcej zapytań i skarg. W podsumowywanym okresie wpłynęło ich nieco ponad 144 tysięcy. Dodatkowo zgłoszono ponad 89 tysięcy naruszeń ochrony danych osobowych. Na koniec kwietnia 2019 r. zakończonych zostało 63% tych spraw.
Podsumowanie wskazuje również na większą świadomość obywateli państw członkowskich UE odnośnie ochrony danych osobowych. Zgodnie z przeprowadzonym w marcu br. badaniem opinii publicznej (Eurobarometr), 67% ankietowanych osób wie o istnieniu RODO, choć tylko 36% wie, z czym jest związane. Natomiast 57% ankietowanych wie, jaki krajowy organ publiczny odpowiada za ochronę tych praw. W porównaniu do badań Eurobarometru z 2015 r., wiedza obywateli w tym temacie wzrosła o 20%

AJ

https://uodo.gov.pl/pl/138/1007

data publikacji: 07-06-2019