Nie dla publikowania numerów ksiąg wieczystych

Nie dla publikowania numerów ksiąg wieczystych

Główny Geodeta Kraju zaapelował do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wstrzymanie publikowania numerów ksiąg wieczystych także w serwisach komercyjnych. Apel ten związany jest z nakazem Prezesa UODO dotyczącym zaprzestania publikowania numerów ksiąg wieczystych w serwisie publicznym http://www.geoportal.gov.pl. Jak wskazał GGK – choć nie zgadza się z argumentacją organu, serwis publiczny na skutek postanowienia zaprzestał publikowania tego typu informacji. W dalszym ciągu jednak funkcjonują komercyjne serwisy, których operatorzy bez ograniczeń przetwarzają bazy danych numerów ksiąg wieczystych wraz z przypisywaniem do nich numerów działek ewidencyjnych oraz adresów tychże działek i dane te udostępniają zainteresowanym za dodatkową opłatą.

Główny Geodeta Kraju, zwrócił się z prośbą, aby PUODO podjął jak najszybsze działania, które będą zgodne ze stanowiskiem organu w sprawach toczących się przeciwko GGK. Zdaniem GKK obecny stan asymetrii jest bardzo szkodliwy, a organ powinien konsekwentnie stosować te samą wykładnie zarówno do podmiotów publicznych, jak i prywatnych, których działalność polega na odpłatnym udostępnianiu numerów ksiąg wieczystych.

KM

data publikacji: 28-05-2020