Kolejna kara od PUODO

Kolejna kara od PUODO

Prezes UODO nałożył drugą karę za naruszenie RODO w wysokości 55.750,50 zł. Tym razem ukaranym jest związek sportowy, który ujawnił na swojej stronie internetowej numery PESEL, imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania osób, którym przyznano licencje sędziowskie. Organ tłumaczy, iż "upubliczniając je, administrator stwarzał potencjalne ryzyko ich bezprawnego wykorzystania, np. do podszycia się pod te osoby w celu zaciągania pożyczek czy innych zobowiązań".

Jak podaje Prezes UODO głównym powodem nałożenia kary na administratora były nieskuteczne próby usunięcia naruszenia polegającego na upublicznieniu zbyt szerokiego zakresu danych osobowych. Sam związek bowiem w lipcu 2018 r. zgłosił do Urzędu naruszenie przepisów informując o podjętych działaniach m.in. o zwróceniu się do wyszukiwarek internetowych o usunięcie danych z wyników wyszukiwania. Jednakże na początku 2019 r. do UODO wpłynęła telefoniczna informacja jakoby dane wciąż były dostępne w sieci, pomimo ich usunięcia ze strony internetowej.

Ustalając wysokość kary organ wziął pod uwagę m.in. czas trwania naruszenia, współpracę administratora z organem nadzoru oraz fakt, że zdarzenie dotyczyło dużej grupy osób (585 sędziów). Zdaniem PUODO fakt zgłoszenia przez podmiot naruszenia ochrony danych osobowych oraz to, że aktualnie na swojej stronie internetowej nie przetwarza on danych osobowych osób, którym przyznano licencje sędziowskie nie stanowi okoliczności łagodzącej dla przyznania kary.

KM

data publikacji: 17-05-2019