Sankcje

Sankcje

Sankcje w RODO - maksymalne wysokości kar pieniężnych

OSOBY FIZYCZNE 

  • do 10 000 000 euro
lub  
  • do 20 000 000 euro

PRZEDSIĘBIORCY

 

  • do 10 000 000 euro lub do 2% całkowitego rocznego globalnego obrotu z poprzedniego roku obrotowego
lub
  • do 20 000 000 euro lub do 4% całkowitego rocznego globalnego obrotu z poprzedniego roku obrotowego