Bezpieczeństwo danych osobowych a wybory parlamentarne

Bezpieczeństwo danych osobowych a wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne odbędą się już w najbliższą niedzielę, tj. 13 października. Wypełniając obywatelski obowiązek powinniśmy mieć również na uwadze zachowanie bezpieczeństwa naszych danych osobowych. Pojawia się zatem pytanie – co jest dozwolone, a jakie sytuacje podczas głosowania są niedopuszczalne?   
Przede wszystkim należy zauważyć, iż RODO nie zmieniło zasad głosowania w wyborach, a podstawowym aktem prawnym regulującym przebieg i organizację wyborów w Polsce jest Kodeks wyborczy. Nie oznacza to jednak, iż nasze dane podczas wyborów nie są objęte ochroną danych osobowych zgodną z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
Chcąc oddać głos, musimy pamiętać, iż mamy obowiązek okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie naszej tożsamości.
Istotnym jest, aby składając podpis potwierdzający odbiór karty do głosowania, nie zostały ujawnione nam dane innych osób zawarte w spisie wyborców. Komisje wyborcze mogą to egzekwować w różny sposób, np. poprzez użycie specjalnego szablonu zasłaniającego dane innych uprawnionych. Jak instruuje Urząd Ochrony Danych Osobowych – w przypadku, gdy zauważymy taką nieprawidłowość, możemy zwrócić uwagę członkom komisji wyborczej.
W lokalu wyborczym nie możemy być nagrywani podczas głosowania. Jedynie takie czynności jak sprawdzenie czy urna jest pusta, czy jest spis wyborców i potrzebna liczba kart do głosowania, mogą zostać rejestrowane przez uprawnione do tego osoby z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących.
Należy także pamiętać, iż jako wyborca mamy prawo dostępu do naszych danych, ich sprostowania i żądania ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdyby nasze prawa określone w RODO w toku kampanii wyborczej lub wyborów zostały naruszone, mamy prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KM
data publikacji: 11-10-2019